Correcties & aanvullingen

Olie en gas

In het artikel Rijkdom aan olie en gas in poolgebied (24 juli, pagina 1) staat dat het Arctisch gebied iets meer dan eenvijfde van de nog onontdekte olie- en gasreserves herbergt. Dit zijn de zogenoemde ‘onbewezen’ voorraden: hun bestaan wordt vermoed maar ze zijn nog niet gevonden. De ‘bewezen’ voorraden zijn ontdekte reserves die nog niet gewonnen worden.

Oventje

In haar column Huis, tuin en keuken (25 juli, achterpagina) schreef Marjoleine de Vos over haar oven van „zeventig vierkante centimeter”. Dit had zeventig bij zeventig centimeter moeten zijn.

Gert Steegmans

In de infographic over de Tour de France (28 juli, pagina 1) staat Gert Steegmans ten onrechte aangeduid als Oostenrijker. Steegmans heeft de Belgische nationaliteit.

Limburg en Peking

In de bijlage Sport Extra (26 juli) staat dat de gouverneur van Limburg als gast van NOC*NSF tijdens de Olympische Spelen in Peking zal zijn. Gouverneur Frissen en het provinciaal bestuur zijn wel uitgenodigd maar hebben om agendatechnische redenen afgezegd, zegt een provinciale woordvoerster.

Karremans

In het hoofdredactioneel commentaar Karadzic en wij (26 juli, pagina 7) is overste Karremans ten onrechte kolonel genoemd. De commandant van Dutchbat in Srebrenica was in 1995 nog luitenant- kolonel.