Australië: beleid asiel is te streng

De Australische regering gaat het strenge asielbeleid drastisch hervormen. Volgens minister van Immigratie, Evans, heeft het beleid „enorme schade” toegebracht aan Australiës reputatie en is het daarom niet langer acceptabel. De standaardprocedure om asielzoekers gedurende hun aanvraag te detineren buiten Australië – zodat ze geen aanspraak konden maken op rechten in de Australische wet – wordt geschrapt. Asielzoekers die in de ogen van de autoriteiten een mogelijke bedreiging voor de veiligheid vormen blijven wel gedetineerd, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor minderjarigen. Ook krijgen alle gedetineerde asielzoekers recht op juridische bijstand, op kosten van de staat. Volgens Amnesty International moeten door de veranderde wetgeving ongeveer 380 asielzoekers worden vrijgelaten. (AP, Reuters)