3 TONEEL

Maat voor Maat

Bergen: Open Ateliers, Voert 18 AA. Aanvang: 21.00u. Prijs: 15/12,50 euro. Inl: www.karavaan.nl

‘Het is fantastisch om reuzenmacht te bezitten, maar die gebruiken, dat is tirannie.’ Shakespeares Maat voor Maat is een actuele komedie over een heerser die de wet te lang verwaarloosd heeft. In het oer-Hollandse polderlandschap speelt ’t Woud Ensemble deze tekst met negen acteurs in een voorstelling waarin het hoofd voelt en het hart denkt. ‘t Woud Ensemble, opgericht door Margien van Doesen en Jos van Hulst, houdt met deze voorstelling de macht van overheid en burger tegen het licht.