VS nog nooit zo diep in de rode cijfers

Het Amerikaanse begrotingstekort valt veel hoger uit dan gedacht. De overheidsfinanciën zullen in het fiscale jaar 2009, dat in oktober begint, uitkomen op een recordtekort van 482 miljard dollar (307 miljard euro).

Dit heeft het begrotingsbureau van het Witte Huis gisteren bekendgemaakt. Voor het nu lopende begrotingsjaar wordt een tekort – het verschil tussen verwachte inkomsten en uitgaven – verwacht van 389 miljard dollar. Vorig jaar bedroeg het nog 162 miljard. Belastingverlagingen, hogere uitgaven aan defensie en veiligheid, een slechtere economie en een stimuleringspakket dragen bij aan de explosie van het tekort. Begin dit jaar verwachtte de regering-Bush nog dat het tekort voor het aanstaande begrotingsjaar 407 miljard dollar zou bedragen.

De twee kandidaten voor de presidentsverkiezingen van november legden gisteren in een reactie op het begrotingsnieuws de schuld bij de regering-Bush. De Democraat Barack Obama hekelde „onverantwoordelijke beslissingen die genomen zijn in Washington en Wall Street. Dit is geen ongeluk en geen gevolg van een normale conjuncturele verslechtering”. De Republikein John McCain zei dat „er geen betere aansporing is om de uitbundige uitgaven van deze regering om te buigen”.

McCain heeft beloofd zijn termijn als president af te sluiten zonder begrotingstekort. Hij gaf gisteren toe dat dit moeilijker wordt. Obama hield vast aan zijn plan voor het verder stimuleren van de economie. Details over zijn plannen gaf hij nog niet.

Het Amerikaanse tekort staat gelijk aan 3,3 procent van het bruto binnenlands product. Internationale organisaties als de OESO, de club van rijke industrielanden, en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) komen veel hoger uit met hun ramingen. Het IMF voorziet een tekort van 4,7 procent van het bbp over het kalenderjaar 2008, de OESO 5,5 procent.

Dat komt door een ander methodiek, een verschillende inschatting van de economische groei en een verschil tussen kalender- en begrotingsjaar. Zo zijn 80 miljard aan militaire uitgaven door de regering-Bush weggelaten uit de officiële cijfers en worden overschotten in de sociale zekerheid meegeteld, terwijl die als reserve nodig zijn om toekomstige tekorten op te vangen.

Consumenten: pagina 9