VROM: EU billijkt andere milieu-eis

Den Haag, 29 juli. Nederland mag waarschijnlijk andere milieueisen stellen dan andere Europese landen. Dat volgt volgens het ministerie van VROM uit een oordeel van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak over roetfilters. Pagina 3