VROM: EU billijkt andere milieu-eis

Nederland mag waarschijnlijk andere milieueisen stellen dan andere Europese landen. Dat volgt volgens het ministerie van VROM uit een oordeel van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak over roetfilters.

Het ziet er naar uit dat Nederland in deze zaak in hoger beroep gelijk gaat krijgen na een gunstig oordeel van advocaat-generaal Juliane Kokott. Nederland had de zaak in 2005 aangespannen tegen een besluit van de Europese Commissie.

Toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu, CDA) wilde destijds strengere eisen stellen aan de uitstoot van fijnstof door nieuwe dieselauto’s. Die mochten nog maar vijf milligram fijnstof per kilometer uitstoten. De Europese Unie liet 25 milligram uitstoot per kilometer toe.

Nederland eiste dat autofabrikanten apart voor de Nederlandse markt roetfilters zouden installeren. Omdat de Commissie gelijke eisen voor alle auto’s voorstaat, oordeelde zij negatief. Tegen dat besluit ging Nederland in beroep bij het Hof voor Justitie in Luxemburg, maar vergeefs.

In hoger beroep stelt de advocaat-generaal nu dat de rechters bij de beslissing geen rekening hebben gehouden met ‘regiospecifieke omstandigheden’ in Nederland, zoals de bevolkingsdichtheid en de grensoverschrijdende vervuiling. Zij adviseert nu de zaak terug te verwijzen naar de lagere rechters bij het Europees Hof. Doorgaans worden de adviezen van de advocaat-generaal opgevolgd.

De directe betekenis van deze zaak is gering. Per 2009 moeten auto’s in de EU zijn voorzien van de roetfilters die Nederland al in 2005 wilde. Maar volgens het ministerie van VROM is het belang van de zaak groot. „Als de rechters de redenering van Kokott volgen, mag Nederland de regiospecifieke maatregelen nemen”, zegt een woordvoerder. Daarbij valt de denken aan extra schermen rond de snelwegen en milieuzones voor vrachtverkeer.