Vanuit het gezichtspunt van Hitlers bluf en geloof

Vanuit het gezichtspunt van Hitlers bluf en geloof de beste boeken van de week In Hitler’s Empire (Allen Lane, € 40,–) werpt Mark Mazower volgens Jan Blokker een verrassende blik op de Europese kolonisatie-driften van Hitler en diens staf. ‘Hitler’s Empire is zeker voor driekwart het zoveelste relaas over aanleiding en verloop van de Tweede Wereldoorlog, maar dan consequent beschreven vanuit het gezichtspunt van Hitler, of beter gezegd: vanuit het gezichtspunt van diens bluf, diens geloof dat hij de hele wereld kon intimideren, diens misrekeningen, diens blunders en diens macabere laatste wens dat Duitsland en het Duitse volk samen met hem ten onder zouden gaan. Anders dan nogal wat biografen van het Derde Rijk is Mazower ervan overtuigd dat Hitler werkelijk tot z’n laatste snik de aanbeden en absolute Leider is gebleven, zonder wiens fiat gouwleiders, partijbonzen, ministers noch generaals ooit een vitale beslissing hebben durven nemen. [...] Mazowers kracht ligt in het gebruik van documenten, uitspraken, opvattingen en besluiten die we voor het merendeel al elders zijn tegengekomen (z’n boek is overwegend een literatuurstudie, het boort geen nieuwe bronnen aan), maar waarin hij al interpreterend accenten legt die wel degelijk een verrassende nieuwe kijk op feiten en gebeurtenissen opleveren.’

In Hitler’s Empire (Allen Lane, € 40,–) werpt Mark Mazower volgens Jan Blokker een verrassende blik op de Europese kolonisatie-driften van Hitler en diens staf. ‘Hitler’s Empire is zeker voor driekwart het zoveelste relaas over aanleiding en verloop van de Tweede Wereldoorlog, maar dan consequent beschreven vanuit het gezichtspunt van Hitler, of beter gezegd: vanuit het gezichtspunt van diens bluf, diens geloof dat hij de hele wereld kon intimideren, diens misrekeningen, diens blunders en diens macabere laatste wens dat Duitsland en het Duitse volk samen met hem ten onder zouden gaan. Anders dan nogal wat biografen van het Derde Rijk is Mazower ervan overtuigd dat Hitler werkelijk tot z’n laatste snik de aanbeden en absolute Leider is gebleven, zonder wiens fiat gouwleiders, partijbonzen, ministers noch generaals ooit een vitale beslissing hebben durven nemen. [...] Mazowers kracht ligt in het gebruik van documenten, uitspraken, opvattingen en besluiten die we voor het merendeel al elders zijn tegengekomen (z’n boek is overwegend een literatuurstudie, het boort geen nieuwe bronnen aan), maar waarin hij al interpreterend accenten legt die wel degelijk een verrassende nieuwe kijk op feiten en gebeurtenissen opleveren.’