Kerk mag geen herrie meer maken in Weert

WEERT. Evangelisch kerkgenootschap De Bron mag van de gemeente Weert geen geluidsinstallatie meer gebruiken bij de zondagsvieringen in een partytent. De gemeente verbood geluidsversterking naar aanleiding van klachten van omwonenden. Elke zondag houdt het kerkgenootschap op steeds een ander grasveld in Weert een viering met zang, gebed en een kinderfeest. De daarbij gebruikte geluidsinstallatie werkte omwonenden op de zenuwen.