De markt vult nu de verbeelding in

In haar laatste boek Een halve hond heel denken toont Joke van Leeuwen hoe beelden in elkaar zitten.

De lezer moet zich afvragen waar hij misleidt wordt.

Met deze illustraties uit Een halve hond heel denken toont Joke van Leeuwen hoe de blik van de lezer wordt ontregeld. Links: het originele beeld van Napoleon. Rechts: met de rode lijnen laat Van Leeuwen zien dat het verdwijnpunt van de blik van de kijker precies in het kruis van Napoleon eindigt. Van Leeuwen: „We worden geprikkeld door wat we zien. Daarom wil ik tonen hoe beelden in elkaar zitten.” Leeuwen, Joke van

Joke van Leeuwen verzamelt beelden, die ze vindt in kranten, tijdschriften en boeken. Zoals een horlogereclame met een romantisch stelletje, een persfoto van Poetin tijdens Europees topoverleg en een schilderij van Napoleon. Deze afbeeldingen staan nu in haar onlangs verschenen boek Een halve hond heel denken. Zoals de ondertitel al aangeeft, gaat het boek over ‘kijken’, of liever: over de manier waarop de wereld wordt getoond. Van Leeuwen laat plaatjes zien en legt dan van alles uit over verborgen boodschappen, symbolen, perspectieflijnen, bedrogen ogen, schoonheids-idealen en de gulden snede.

Neem de reclamefoto, met twee beeldschone mensen. Hun horloges lopen niet gelijk. Hoe laat het is, doet er dus niet toe, constateert Van Leeuwen. Het gaat om de suggestie van schoonheid en rijkdom. Het ene horloge staat alleen op 10 over 10, omdat de wijzers dan mooi staan.

Bij Poetin heeft Van Leeuwen een nieuw fotobijschrift gemaakt. Poetin is niet langer ‘ietwat verloren’, maar hij is een contactlens kwijt. Zelfde foto, nieuwe betekenis. Bij Napoleon blijkt het verdwijnpunt precies in zijn kruis te zitten. En zo weet Van Leeuwen de blik van de lezer te ontregelen. Alsof je jaren over dezelfde trap hebt gelopen en je je plotseling bewust wordt van de treden.

Dat is ook de bedoeling, vertelt ze: „We worden geprikkeld door wat we zien. Daarom wil ik tonen hoe beelden in elkaar zitten. Ik hoop dat de lezer zich gaat afvragen waar hij misleid wordt.” Ze wijst op een pak koffiemelk met een landelijk tafereel. „Dit ziet er idyllisch uit, maar komt uit een lelijke fabriek. Door zulke dingen te signaleren, hoop ik een Aha-erlebnis te bewerkstelligen.” Die Aha-erlebnis is het bindende element in alles wat Van Leeuwen doet – en dat is heel veel en heel verschillend. Ze is schrijver van kinderboeken, dichter, beeldend kunstenaar en theatermaker. Ze werkt nu aan een roman voor volwassenen waarin ook beelden voorkomen – „geen graphic novel”. Onlangs voltooide zij een theatertournee en stelde zij samen met ontwerper Bob Takes op basis van Een halve hond een kijkroute samen voor het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Sinds kort is de van oorsprong Nederlandse Van Leeuwen stadsdichter van Antwerpen.

Wie haar oeuvre leest, ziet hoe net als in het nieuwe kijkboek de zekerheid van het alledaagse wordt ondermijnd – vaak met een zeker absurdisme. Een voorbeeld daarvan is De metro van Magnus (1981), een vroeg werk waarin Van Leeuwen volop experimenteerde met de afwisseling van tekst en tekeningen. Een simpele kindertekening van een metrokaart komt daarin plotseling tot leven. Namen van metrostations ontstaan uit straatnaamborden en reclamekreten: De Ongekende Voordee-laan en het Onbekende Soldaatplein. Elders worden uitdrukkingen uit elkaar geschroefd door ze letterlijk te nemen. In Deesje (1985) verkoopt een dame reizen naar de zon. ‘Die mevrouw liegt, dacht ze even. Je kunt niet reizen naar de zon.’ Door haar voortdurende ‘deconstructie’ van taal en beelden lijkt Van Leeuwen op de vader in Slopie, specialist in ‘amoveren’.

Bent u ook een sloper?

„Ik ontdoe dingen van het vanzelfsprekende, door er op een andere manier naar te kijken. In die zin ben ik een sloper. Maar daarna construeer ik weer nieuwe dingen.”

Maar waarom eerst slopen?

„De dwingendheid van de beelden is in deze tijd heel sterk en de vorm is in de reclame vaak stuitend. Het vrouwelijk lichaam wordt op een opdringerige manier gebruikt. Zo hing hier in Antwerpen een reclame voor een of ander smeerseltje. Je zag een blote vrouw die in haar heupen de afdrukken van matrasnoppen had. Smerig. De beeldcultuur is zo dominant.”

In de Middeleeuwen was de beeldcultuur toch ook enorm sterk?

„Zeker. Toen was er ook een instituut, de kerk, dat de beelden op een bepaalde manier presenteerde, zoals de markt dat nu doet. Dat is ook wat ik heb laten zien op die tentoonstelling in Antwerpen. In een elektronische kijkdoos zag je een reclame met prachtige mensen die zich bovenin het beeld bevinden, naast een schilderij met mensen die God aanbidden met bovenin een hemel met engelen. De beelden hebben dezelfde opbouw; alleen was de boodschap toen religieus en nu economisch – en beide onontkoombaar.”

Is uw manier van kijken een reflex?

„De neiging om de gewone dingen opnieuw te zien, zat er al vroeg in. Ik kan me herinneren dat ik in bed lag en nadacht over hoe het bed in huis stond, het huis in de stad, de stad in het land, het land in de wereld, de aarde in het heelal. Die oneindigheid maakte me bang. Oeverloosheid kan zo beklemmend zijn. De neiging alles te zien alsof het nieuw is, is versterkt toen ik als dertienjarige naar België verhuisde. Het gewone kwam op losse schroeven te staan. Zo’n verhuizing relativeert de vanzelfsprekendheid van alles.”

Is die relativering een reden om kinderboeken te maken?

„In elk geval een bepaald soort kinderboek. Jonge kinderen overstijgen uit zichzelf clichés, doordat ze de ‘juiste’ woorden niet kennen. ‘Er zit een hekje in een vis’, dat soort dingen. Per ongeluk bedenken ze prachtige woorden. Die frisse blik wil ik ook behouden, maar dan op een volwassen en bewuste manier. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk heeft in Kritiek van de cynische rede geschreven dat een filosoof kinderlijke vragen moet stellen. Want zo bevraag je het schijnbaar vanzelfsprekende.”

Nadat Annie M.G. Schmidt, het Nederbelg-schap en het boek Iep ter sprake zijn gekomen, zegt Van Leeuwen plotseling: „Er is sinds 2000 veel culturele vervlakking gekomen.”

Staat de cultuur onder druk?

„Ja, dat denk ik wel, door de dominantie van de markt. Alles wordt ingevuld, de tijd wordt ingevuld, de verbeelding wordt ingevuld. Alles is gericht op verstrooiing, precies het tegenovergestelde van concentratie – het opgaan in het moment, wat iets heerlijks is. Vroeger werden bijvoorbeeld Guus Kuijer en ik genomineerd voor de kinderjury, dat gebeurt tegenwoordig niet meer met schrijvers zoals wij. Ons is verweten dat we elitair zouden zijn. Elitair? Laat mensen die dat zeggen maar eens met mij meegaan als ik heel gewone kinderen heel basaal probeer te enthousiasmeren. Door die anti-elitaire sfeer voel ik me echt pootje gehaakt.”

In ‘Slopie’ (2003) doet de hoofdpersoon haar best een tv-kwis te winnen. Is dat uw commentaar op de ‘celebritry’-cultus van nu?

„Er heerst een ziekelijke hang naar roem. Het gaat niet meer om meesterschap, maar om beroemd zijn. De winnaar van Idols krijgt de hoofdrol in een musical, terwijl de meer getalenteerde de bijrol krijgt. Als ik kinderen nu vraag ‘wat wil je worden?’, zeggen ze vaak: ‘Beroemd’. Beroemd, waarmee dat doet er niet toe.”

Tegelijkertijd probeert u als stadsdichter toch ook de hoge cultuur uit de ivoren toren te halen?

„Ja, achter het Centraal Station in Antwerpen staan hoge nieuwe gebouwen, waar de buurtbewoners veel bezwaren tegen hadden. Daar heb ik een 16 meterlang handgeschreven gedicht op de ruit laten plakken. Mijn eerste stadsgedicht was een woord-animatie, ook vormgegeven door Bob Takes, die op verschillende plaatsen in Antwerpen werd geprojecteerd. Dit soort technieken blijf ik onderzoeken. Ik wil alle elektronische en digitale mogelijkheden benutten om gedichten in de stad te brengen.”

Moet dat ook gebeuren met poëzie in het algemeen?

„Zeker, de idee dat poëzie een aparte wereld is, moet worden ontkracht. Poëzie wordt nog te veel geassocieerd met hoogdravend gepraat, met verheven gebaren. Er zijn andere vormen mogelijk, met taal die niet eenduidig is, maar ook niet onbegrijpelijk.”

Uw afkeer van hoogdravendheid blijkt ook uit het verhaal ‘Brief aan de echte Sinterklaas’, waarin de briefschrijver opgelucht een elastiekje ontdekt achter de baard van Sint. Vindt u nog vaak elastiekjes?

„Op mijn middelbare school in Brussel was de directeur heel erg autoritair. Op een dag was er een herfstblaadje in zijn haardos gedwarreld. Dat blaadje draaide het beeld in één keer om. Dat blaadje was zijn elastiekje. Dat relativeerde zijn autoriteit. Sindsdien zie ik bij elke gezagsdrager wel een elastiekje.”

Kijk ook op: www.stadsdichterjokevanleeuwen.be

    • Sofie Vanlommel
    • Karel Berkhout