De echte ‘oorlog’

Strijd. Barack Obama sprak in Berlijn niet over een oorlog tegen terrorisme, maar over een strijd. Taalkundig misschien een niemendalletje, maar politiek een wereld van verschil.

George W. Bush heeft ons acht jaar lang voorgehouden dat het Westen in een War on Terror is verwikkeld. Niets is minder waar. Niet dat er geen reële dreiging is – integendeel, de dreiging is na 9/11 alleen maar toegenomen. Maar de term ‘oorlog’ suggereert dat het conflict een militaire is; dat het terrorisme, zoals ook John McCain beweert, kan worden verslagen door de oorlog in Irak te ‘winnen’. Lariekoek. Minder dan tien procent van het geweld in dat land is jihadistisch of anti-westers van aard – ze vechten gewoon om olie.

Net als wij.

Nee, de werkelijke ‘oorlog’ is een ideologische. Een ideeënstrijd. Een strijd om de hearts and minds van mensen. Van jonge moslims die in armoede verkeren, een uitzichtloos leven tegemoet zien en dus gemakkelijk met de juiste Koranversen en wat anti-westerse propaganda zijn te bewegen tot een zelfmoordaanslag in ruil voor 72 maagden en eeuwig geluk. En van westerse burgers, die zijn gaan geloven dat de wereld is onderverdeeld in ‘Goed’ en ‘Kwaad’ en daardoor bereid zijn hun zwaarbevochten burgerrechten in te ruilen voor schijnveiligheid.

Wie het boek Terror and Consent van terrorismedeskundige Philip Bobbit heeft gelezen, weet dat Al-Qaeda geen militaire mogendheid is, maar een propagandamachine. Het gevaar van Osama bin Laden schuilt in zijn kracht als inspirator van jihadisten in spé: die filmpjes uit de grotten van Tora Bora mogen er voor een westerling knullig uitzien, op fanatici met een sluimerende wrok tegen het Westen hebben ze een even groot effect als de speeches van Obama op ons.

En dáárin schuilt dus ook de grote kracht van de Democratische presidentskandidaat. Dat Obama, anders dan Bush en McCain, Bin Laden wél serieus neemt en de troepen in Irak wil herstationeren in Afghanistan – waar Al-Qaeda het meest actief rekruteert – getuigt van groot strategisch inzicht. Maar Obama’s échte overwinning is die op het front van de hearts and minds: hij doet ons weer geloven dat de wereld beter kan.

Een beter antwoord op Osama Bin Laden is ondenkbaar.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg