Daling van fraude in Westland

Illegale arbeid en fraude met werk en uitkeringen bij tuinders in het Westland zijn de afgelopen twee jaar dankzij scherpere controles verminderd.

Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken vanmiddag bekendgemaakt. Bij een kwart van de gecontroleerde bedrijven was iets mis, voorheen lag dit op een derde.

Om fraude in het Westland aan te pakken is een speciaal team opgericht. In dit Westland Interventieteam werken Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Vreemdelingenpolitie, uitkeringsinstantie UWV en gemeenten samen. De laatste twee jaar was het team gemiddeld twee dagen per week actief in het gebied, soms ook ’s nachts. Naast de strenge controles is volgens het ministerie de illegale arbeid ook verminderd door de openstelling van grenzen voor werknemers uit Polen en andere Europese landen.

De Arbeidsinspectie deelde twee jaar geleden 214 en vorig jaar 159 boetes uit. Het boetebedrag bedraagt nu zo’n 5 miljoen euro en zal zijn opgelopen als alle boeterapporten zijn afgehandeld. Het interventieteam stuitte elf keer op vermoedelijke onderbetaling. In die gevallen werd minder dan het minimumloon uitgekeerd.

Hoewel de illegale arbeid terugloopt, zijn de problemen hardnekkig, aldus Sociale Zaken. Het aantal overtredingen ligt in het Westland fors hoger dan in andere land- en tuinbouwgebieden: 22 procent van de gecontroleerde bedrijven in het Westland tegenover 14 procent elders.