Australië: meer rechten asielzoekers

De Australische regering gaat het strenge asielbeleid drastisch hervormen. Volgens minister van Immigratie Evans heeft het beleid „enorme schade” toegebracht aan Australiës reputatie en is het daarom niet langer acceptabel.

De standaardprocedure om asielzoekers gedurende hun aanvraag te detineren wordt geschrapt. Asielzoekers die in de ogen van de autoriteiten een mogelijke bedreiging voor de veiligheid vormen blijven wel gedetineerd, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor minderjarigen. Ook krijgen alle gedetineerde asielzoekers recht op juridische bijstand, op kosten van de staat.

De Labor-regering „verwerpt het idee dat het ontmenselijken en straffen van [asielzoekers] met langetermijndetentie een effectieve of beschaafde reactie is”, zei Evans vandaag in Canberra. „Wanhopige mensen worden niet afgeschrikt door de dreiging van strenge detentie, vaak vluchten zij juist weg van veel ergere omstandigheden.”

De strenge immigratiewetgeving was eind 2001 ingevoerd door de toenmalige conservatieve premier John Howard, nadat Australische commando’s een Noors schip met 439 vooral Afghaanse schipbreukelingen hadden tegengehouden. Asielzoekers, die veelal vanuit Indonesië met gammele bootjes arriveren, werden sindsdien overgebracht naar onder andere een detentiekamp op Nauru, waarvoor de regering het arme eiland betaalde. Doordat de asielzoekers buiten Australië werden vastgehouden, konden ze geen aanspraak maken op rechten in de Australische wet. Veel Australiërs stemden aanvankelijk in met de ‘Pacifische oplossing’, maar veranderden van gedachten toen bleek dat procedures door de verscherpte wetgeving jaren duurden.

De regering houdt een detentiekamp op Christmas Island open voor asielzoekers die een bedreiging voor de veiligheid zouden kunnen vormen. Immigratieambtenaren moeten die aantijging wel kunnen onderbouwen. De zaken zullen elke drie maanden worden herzien.

Volgens Amnesty International moeten door de veranderde wetgeving ongeveer 380 asielzoekers worden vrijgelaten. (AP, Reuters)