Verjongingskuur Britse kernenergie

Toen Groot-Brittannië in de jaren vijftig van de vorige eeuw een pioniersrol vertolkte bij het civiel gebruik van kernenergie, werd de inmiddels beruchte uitspraak gedaan dat elektriciteit „te goedkoop zou worden om te meten”. Nu proberen de Britten kernenergie een tweede jeugd te bezorgen, omdat elektriciteit juist veel te duur is geworden. De gemelde overname voor 12,4 miljard pond (15,7 miljard euro) van British Energy door EDF, het Franse staatsbedrijf voor energie, en Centrica, de Britse eigenaar van British Gas, biedt Engeland de kans een deel van zijn industriële basis weer op te bouwen.

EDF is wereldleider op het gebied van kernenergie, dankzij de doortastendheid van Frankrijk. Nu kernsplijting weer in de mode is, kon Groot-Brittannië weinig anders doen dan naar de overzijde van het Kanaal kijken voor hulp. De betrokkenheid van Centrica verzacht de Britse zorgen dat het land zijn energiesector uit handen geeft aan de Fransen.

De waarheid is echter dat EDF de touwtjes stevig in handen heeft. En dat is maar goed ook. Na tientallen jaren van veronachtzaming van deze hightechsector is de enige oplossing om te leren van degenen die er een succes van hebben gemaakt. De Britse kernenergiecentrales verouderen en de lokale aanbieders van kernenergie hebben te kampen met de gevolgen van een foutief regeringsbesluit uit het verleden, toen werd gekozen voor de verkeerde technologie (reactoren gekoeld met gas).

Maar belangrijker nog is de verjonging van een deel van de Britse industrie. De Britse overheid gelooft dat een aanzienlijk deel van de technologie voor de nieuwe kerncentrales in het land zelf zal worden ontwikkeld. Grote bedrijven als Rolls-Royce zijn zeer geïnteresseerd. Rolls heeft onlangs een nieuwe divisie opgericht voor de civiele kernenergiemarkt en levert onderdelen voor alle 58 kerncentrales van EDF.

Het rimpeleffect moet zich echter uitstrekken tot voorbij de grote bedrijven. Rolls-Royce alleen al heeft 260 kleinere bedrijven in zijn keten van leveranciers. Een verjongde nucleaire industrie betekent meer werk voor al deze bedrijfjes en voor nieuwkomers op deze markt. Rolls schat dat die wereldwijd zal groeien van 30 miljard pond op jaarbasis nu tot 50 miljard pond over vijftien jaar. Het zou zelfs kunnen leiden tot een toename van het aantal natuurkunde- en techniekstudenten. Maar bovenal blijkt uit deze onopzettelijke ‘beleidsdaad’ dat overheden – die in Groot-Brittannië zo lang bevreesd waren om ‘winnaars aan te wijzen’ – een cruciale rol vervullen bij het behoud en in leven roepen van bedrijfstakken.

Michael Prest

    • Michael Prest