Meer buitenechtelijk geboren kinderen

Vier van de tien baby’s die vorig jaar zijn geboren, hebben ouders die toen niet waren getrouwd. Van de eerstgeborenen had zelfs de helft een niet-getrouwde moeder. Dat is tweemaal zoveel als tien jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd.

Vorig jaar zijn er in Nederland 181.000 kinderen geboren, van wie ruim 70.000 buiten het huwelijk. In 1990 was dit het geval bij een op de tien pasgeborenen. De stijging kan volgens het CBS worden toegeschreven aan de sterke toename van het aantal niet-gehuwd samenwonenden. Steeds meer stellen blijven ook na de geboorte van hun eerste kind ongehuwd samenwonen.

Buiten het huwelijk geboren kinderen komen relatief het meest voor bij jonge moeders. Vorig jaar waren negen van de tien moeders die voor hun 20ste een kind kregen, niet getrouwd. In het begin van de jaren negentig waren dat er nog vier op de tien. Bij vrouwen die na hun 35ste voor het eerst moeder worden, is ruim de helft niet getrouwd.

IJsland telt in Europa de meeste ongehuwde moeders: 65 procent van de kinderen wordt daar geboren bij ongetrouwde moeders. Griekenland heeft de minste ongetrouwde moeders: 5 procent.