Is de PvdA nu dus tóch voor Obama?

Het zou volgens haar een „grote ramp” zijn als niet Barack Obama maar John McCain de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint.

Deze ontboezeming deed staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) afgelopen zaterdag in een interview met het radioprogramma Tros Kamerbreed. In de Verenigde Staten zijn haar opmerkingen tot nu toe onopgemerkt gebleven, maar dit geldt niet voor het Haagse Binnenhof. Bij monde van Hans van Baalen, Tweede Kamerlid voor de VVD, is minister-president Balkenende direct om opheldering en berisping gevraagd. Met dit soort opmerkingen wordt Nederland schade berokkend, meent Van Baalen.

En Bussemaker, die voorts nog zei „schoon genoeg” te hebben van het beleid van de huidige president Bush, had zich nog wel zo ingedekt. Want ze verklaarde in het interview nadrukkelijk niet te spreken namens de Nederlandse regering. Ze vertolkte alleen haar persoonlijke mening.

De PvdA-politici hebben namelijk leergeld betaald. Toen vicepremier en PvdA-leider Wouter Bos eerder dit jaar zei dat hij Obama „het meest inspirerend” vond, kwam hem dit direct op een reprimande van Balkenende te staan. Het Nederlandse kabinet heeft geen voorkeur voor een Amerikaanse presidentskandidaat, luidt de officiële lijn.

Volgens Bussemaker betekent dit niet dat persoonlijke voorkeuren niet meer mogen worden uitgesproken. „Dan zouden we echt naar een politiek van pappen en nathouden gaan”, zei zij.

Maar VVD’er Van Baalen staat op het standpunt dat leden van de regering zichzelf niet kunnen opdelen in kabinetsstandpunten en persoonlijke opvattingen. Wat overigens niet geldt voor Tweede Kamerleden. Die móéten zelfs van alles vinden. Zoals Hans van Baalen. Hij spreekt al maanden in het openbaar de hoop uit dat McCain gekozen wordt.