Detailhandel vreest meer milieuzones

rotterdam. Het Platform Detailhandel Nederland (PDN) is bezorgd over het toenemende aantal milieuzones in steden. In die zones, bijvoorbeeld in Rotterdam, Utrecht en Breda, mogen vervuilende vrachtwagens de binnenstad niet meer in om winkels te bevoorraden. Dat kan grote financiële consequenties hebben, aldus de PDN in een brief aan minister Cramer (Milieu, PvdA). Volgens de PDN lijden veel winkels nu al ”grote economische schade”. De organisatie zegt in de brief tegen uitbreiding van het aantal zones te zijn zolang de effecten van de milieuzones nog niet zijn geëvalueerd.