Milieubeweging weet het niet meer

Kernenergie is erg, maar klimaatverandering is nog veel erger. Dus heeft de Britse actievoerder en wetenschapsjournalist Mark Lynas zijn standpunt over het gebruik van kernenergie herzien.

De wereldwijde crises – energie, voedsel, klimaat – plaatst de milieubeweging voor nieuwe dilemma’s. Pleitbezorgers van kernenergie hebben de wind mee. Zonder kernreactoren kunnen we de klimaatverandering niet de baas, stellen zij.

Voorstanders van genetisch gemodificeerde gewassen hoeven niet meer zoveel uit te leggen als in het verleden. Want, zeggen zij, zonder biotechnologie kan de voedselcrisis onmogelijk worden opgelost.

„We moeten onze dogma’s opnieuw onderzoeken”, zegt Mark Lynas. „In een wereld die razendsnel verandert is het zinloos om op een bijna religieuze manier je standpunten te bepalen.” Lynas was jarenlang een fel tegenstander van kernenergie, maar noemt nu klimaatverandering het grotere kwaad. Daarom opteert hij tegenwoordig voor kerncentrales die weinig CO2 uitstoten – ook al kleven aan kernenergie nog steeds grote nadelen.

Lang niet iedereen ziet in de ‘nieuwe’ crises een reden om van mening te veranderen, maar velen erkennen wel dat vertrouwde discussies een nieuwe wending krijgen.

Axel Mayer van milieuorganisatie Bund in Freiburg is niet onder de indruk van de nieuwe argumenten pro kernenergie, maar constateert wel dat kerncentrales weer populair worden. Het is een aansporing met meer nadruk zijn argumenten tegen kernenergie naar voren te brengen.

Herman van Bekkem, campagneleider genetische manipulatie bij Greenpeace, gelooft niet dat gengewassen de voedselcrisis kunnen oplossen, maar hij constateert dat het gendebat „tegenwoordig steeds vaker over honger gaat”.

Milieubeweging: pagina 5