Lekkage was in fabriek, niet in kerncentrale zelf

De berichtgeving over het lekincident op het nucleaire complex Tricastin is verwarrend (NRC Handelsblad, 12 juli). Er wordt steeds gerefereerd aan `de (kern)centrale Tricastin`, wat suggereert dat de lekkage van een waterige oplossing van een of meer uraniumverbindingen plaatsvond bij een met kernenergie bedreven elektrische centrale. Maar daar komen geen uraniumoplossingen aan te pas.

Echter, op het complex Tricastin bevindt zich, naast vier `kerncentrales` van elk 900 MW, ook een grote uraniumverrijkingsfabriek. Deze werkt nog met het verouderde, energievretende diffusieproces en consumeert tweederde van de stroom die de vier kerncentrales produceren. De lekkage heeft ongetwijfeld plaatsgevonden bij een onderdeel van deze fabriek. Voor het verrijkingsproces moet het natuurlijke uranium namelijk eerst langs chemische weg worden omgezet in het reeds bij lage temperatuur verdampende uraniumhexafluoride. De vrijkomende fracties - verarmd en verrijkt uraniumhexafluoride - moeten vervolgens weer worden teruggebracht in de metaal- of metaaloxidevorm. Het ligt voor de hand dat de lekkage heeft plaatsgevonden in de conversiefabriek. Het is logisch dat deze relatief onbetekenende hulpfabriek nu tijdelijk wordt gesloten, maar dat geldt niet voor het hele complex, zoals de kop boven het bericht `Centrale Tricastin moet tijdelijk dicht` suggereert, noch voor de helft ervan (`een van zijn twee installaties`), zoals de inhoud stelt.

Bovendien is het onzin om, zoals in het bericht, te beweren: ”Het water bevatte niet het gevaarlijke verrijkt uranium, maar gewoon uranium”. Wat `gevaar` betreft is er geen noemenswaardig verschil tussen `gewoon` en laagverrijkt uranium, zoals hier aan de orde is. Alle uranium is `gewoon` giftig, maar slechts heel zwak radioactief. En tot 3,5 procent U-235 verrijkt uranium, zoals in Tricastin wordt geproduceerd, is slechts 15 procent meer radiotoxisch dan natuurlijk uranium, terwijl de radiotoxiciteit in het kader van de gevaarzetting van uranium slechts een ondergeschikte rol speelt.

    • Arie de Goederen