Kagame is en blijft gewoon een schurk

Ik heb mij geërgerd aan het artikel van Stephen Kinzer over president Kagame van Rwanda (Opiniepagina, 12 juli). Het lijkt alsof de auteur niet weet dat Kagame een massamoordenaar is, medeschuldig aan de dood van miljoenen burgers in Congo. Kagame viel met zijn leger tweemaal Congo binnen, in 1996 en in 1998. Hij leverde en levert aan diverse Congolese rebellengroepen militaire training en wapens. En denk maar niet dat hij Congo binnenviel om zijn vijanden te bestrijden. De werkelijke reden is dat zijn militairen de grondstoffen uit Congo roofden. De eerste duidelijke informatie werd hierover verstrekt door experts van de VN in een rapport van 2001: Rwanda werd rijk door de illegale handel in coltan en diamanten, die uit Congo geroofd zijn. Momenteel wordt in Oost-Congo nog steeds gevochten en hierin heeft Kagame opnieuw de hand. Het leger van rebellenleider Nkunda in de oostelijke provincie Noord-Kivu kan alleen standhouden en verdergaan met moordpartijen op onschuldige burgers door de steun van Kagame. De schrijver lijkt er ook niet van op de hoogte te zijn dat in februari een internationaal arrestatiebevel van de Spaanse onderzoeksrechter Fernando Andreu tegen veertig van zijn topmilitairen uitgevaardigd is. Andreu had graag een arrestatiebevel tegen Kagame zelf uitgevaardigd, maar helaas heeft deze schurk onschendbaarheid als president. Dit onrecht moet hersteld worden, anders zal er in het hele gebied van de Grote Meren nimmer vrede en welvaart zijn.

    • Nelly Koetsier
    • Lid Werkgroep Congo-Ned