Geen toezicht op arts die `innoverend behandelt`

In het artikel `We hebben geen idee wat de schade is` zegt epidemioloog professor Van der Graaf: ”Als je iemand een pil geeft zonder dat die geregistreerd is, schreeuwt iedereen moord en brand” (NRC Handelsblad, 14 juli). Dat is niet zo. Het zogeheten off-label toedienen van een pil (een medicijn geven voor een indicatie waarvoor het niet is geregistreerd) is onder bepaalde voorwaarden wel degelijk mogelijk. Er bestaat goede wetgeving op dit gebied. Bij de maagverkleinende operatie bij kinderen zonder overleg met een toeziende Ethische Commissie gaat het om iets heel anders. De chirurg vindt niet dat zijn behandeling een experimentele ingreep is. Deze kan door hem als een innoverende behandeling beschouwd worden. Dan is het toegestaan, gezien de vrijheid van handelen van de arts. Er bestaat helaas geen goede wetgeving die een `innoverende behandeling` onder de controle plaatst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

    • Dr. D.O.E. Gebhardt