Colofon

Zaterdag &cetera is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere zaterdag

Foto omslag Joegoslavië-tribunaal foto AP, bewerking fotodienst NRC Handelsblad Redactie Pieter Kottman (chef), Bernard Hulsman (plv chef), Jaco Alberts, Marcel Haenen,Rinskje Koelewijn, Monique Snoeijen, Dick WittenbergVormgeving Tamyra Meesters, Nandan Lemmers

Organisatie Liesbeth Carp

Zaterdag &cetera Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam

010 406 61 11

zaterdag@nrc.nl

Brieven naar zbrieven@nrc.nl