Poolgebied rijk aan olie en gas

Het Poolgebied bevat iets meer dan eenvijfde van ’s werelds onontdekte olie- en gasvoorraden. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse onderzoeksinstelling US Geological Survey. De ‘strijd’ om grondstoffen zal door de studie waarschijnlijk toenemen.

pagina 6