Onze Silicon Valley

Hofland noemt de opera Het volmaakte rood van Kees Wieringa een eerbetoon aan Cornelis Drebbel (1572-1633), ‘een goed begin’ en hij heeft gelijk (CS, 11 juli).

Wieringa verdient navolging: ook Stevin, Van Leeuwenhoek en Huygens zijn uitgelezen kandidaten voor een muzikale lofzang.

Wieringa staat overigens niet alleen. Louis Andriessens formidabele werk De materie (1984-1988) was al eerder een muziektheaterstuk gewijd aan het betrokken filosofische, artistieke en wetenschappelijke begrip en zijn vertolkers.

Deel 1 ervan eert de Nederlandse Opstand en de Republiek, door Hofland zo treffend gekarakteriseerd als ‘Onze Silicon Valley’.

Andriessen laat een koor tekst zingen uit Nicolaas Witsens boek Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier (1671). Daarna komt David Gorlaeus op en zet zijn atomistische ideeën uiteen, die van een Leids promovendus van rond 1610 en dus nog muurvast in de Aristotelische traditie.

Dat had natuurlijk Isaac Beeckman moeten zijn, omstreeks dezelfde tijd de bedenker van iets werkelijk nieuws, namelijk het molecuulbegrip.

Beeckman was daarom welbeschouwd een waardiger pendant geweest voor Nicolaas Witsen, Amsterdams’ wereldvermaarde magistraat, scheepsbouwer en geograaf.

Andriessens muzikale genie is daar natuurlijk niet minder om.

Groningen

    • H.H. Kubbinga