Kamer bekijkt benzineprijs

De Tweede Kamer wil dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit een onderzoek instelt naar de brandstofmarkt in Nederland. De kale brandstofprijs (zonder accijns en btw) ligt 8 cent hoger dan de gemiddelde prijs in Europa. Volgens de Kamer duidt dat op gebrek aan concurrentie. Prijsverlaging moet volgens de Kamer mogelijk zijn. (NRC)