Grote rijkdom aan olie en gas in het Poolgebied

Het Arctische gebied bevat iets meer dan eenvijfde van ’s werelds onontdekte gas- en oliereserves. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse onderzoeksinstelling US Geological Survey.

Door de studie zal de ‘strijd’ om de controle over de grondstoffenrijkdommen van het Noordpoolgebied tussen Arctische landen als Rusland, de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen en Denemarken zeer waarschijnlijk in hevigheid toenemen.

Volgens het rapport bevindt zich in het gebied ten noorden van de poolcirkel 13 procent (90 miljard vaten) van ’s werelds onontdekte oliereserves. Ook bevindt er zich 30 procent (1.670 biljoen kubieke meter) van de mondiale, onontdekte gasvoorraden, evenveel als de totale gasreserves van Rusland, het land met de grootste gasvoorraad. Een groot deel van dit gas bevindt zich in Rusland.

De studie, waaraan vier jaar is gewerkt, is de eerste officiële schatting van de nog onontdekte olie- en gasvoorraden in het gebied, volgens de US Geological Survey.

Amerika, Rusland, Noorwegen, Denemarken en Canada zijn al maanden verwikkeld in een race om controle over het gebied. Door het opwarmen van de aarde smelt een deel van het poolijs waardoor grondstoffen toegankelijk worden. Alle vijf landen menen aanspraak te kunnen maken op een groot deel van het Poolgebied. In mei praatten de vijf landen, op initiatief van Denemarken, over territoriale claims in de poolzee. Aanleiding was het plaatsen van een Russische vlag op de bodem van de Noordelijke IJszee in 2007.

Of de onontdekte olie- en gasreserves op korte termijn gewonnen kunnen worden, is zeer de vraag. Voor de territoriale disputen zal waarschijnlijk niet snel een oplossing worden gevonden. Milieu-activisten verzetten zich bovendien tegen de ontginning van het gebied omdat die het Noordpoolgebied onherstelbare schade zou berokkenen.

Lees het volledige rapport op: nrc.nl/economie