Geen akkoord binnen kern WTO

Genève, 25 juli. Onderhandelingen in een kerngroep van zeven in de WTO (Wereldhandelsorganisatie) verenigde economische grootmachten dreigen niet te leiden tot een nieuw akkoord voor overbrugging van de verschillen tussen industrielanden en opkomende economieën. Pagina 11