Fransen mogen langer werken

Frankrijkheeft een wet aangenomen die de regels rond de werkweek versoepelt. Daarmee komt een einde aan de verplichte 35-urige werkweek, die de regering-Sarkozy ziet als een van de belangrijke oorzaken van de achterblijvende economische groei. Sarkozy wil met liberale hervormingen de Franse verzorgingsstaat verbouwen. (NRC)