Conflict in Fonds over eigentijdse muziek

Binnen het nieuwe Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten is een ernstig conflict uitgebroken over het belang van de nieuwe muziek. Het fonds stelde eerder deze maand voor om de subsidie van aantal ensembles voor moderne muziek te verminderen of op te heffen. De Commissie Compositie van het Fonds vindt die voorstellen „een onherstelbare kaalslag”, „een enorme verarming van het Nederlandse muziekleven” en vreest „desastreuze gevolgen” voor de programmering van de concertzalen.

In een brief aan directeur-bestuurder George Lawson van het Fonds voor de Podiumkunsten vraagt de Commissie Compositie om het terugdraaien van de subsidieverminderingen, die zijn voorgesteld door de Commissie muziek. De Commissie Compositie zegt dat die voorstellen op het gebied van de nieuwe muziek een kaalslag veroorzaken, die in het cultuurbeleid van de Nederlandse overheid niet eerder heeft plaatsgevonden.

Het Orkest De Volharding, het Ives Ensemble, het Maarten Altena Ensemble en het Mondriaan Kwartet krijgen in die voorstellen geen subsidie meer, het Asko-Schönberg Ensemble krijgt een derde minder subsidie dan nu. Het Fonds stuurde de conceptadviezen wel naar de betrokkenen maar wil zelf geen inzage geven in de voorstellen en de motivering daarvan. De groepen kunnen tegen de voorstellen in beroep gaan, in de loop van augustus gaan de definitieve adviezen naar minister Plasterk (OCW. PvdA). Op Prinsjesdag komt hij met zijn subsidieverdeling voor de komende vier jaar.

Als de conceptadviezen van de Commissie Muziek worden gevolgd, betekent dit volgens de Commissie Compositie dat een fors aantal van de toegekende compositieopdrachten uiteindelijk niet zal worden uitgevoerd, omdat de ensembles waarvoor ze zijn geschreven niet meer bestaan of moeten bezuinigen.