Afrikaanse Unie: de vredesmissie in Somalië is mislukt

Rotterdam. De Afrikaanse Unie (AU) heeft verklaard dat haar vredestroepen in Somalië niet bij machte zijn om de vrede en veiligheid in de mislukte staat te bevorderen. De AU hebben de Verenigde Naties opgeroepen om de missie over te nemen. De Afrikaanse vredestroepen zijn ”niet in staat hun mandaat te vervullen” omdat hun aantal ”totaal ontoereikend” is voor ”de omvang van de werkelijke uitdagingen ter plaatse”, zei de verantwoordelijke AU-diplomaat tegen de VN-Veiligheidsraad. De vredesmacht zou eigenlijk uit 8.000 militairen moeten bestaan, maar de missie kampt met een groot gebrek aan personele en financiële middelen. Er zijn nu slechts 2.600 militairen actief Het is zeer onwaarschijnlijk dat de VN snel blauwhelmen naar Somalië sturen. De veiligheidssituatie in Somalië moet eerst zijn verbeterd, aldus de VN.