‘Vredesmissie in Somalië mislukt’

De Afrikaanse Unie (AU) heeft verklaard dat haar vredestroepen in Somalië niet bij machte zijn om de vrede en veiligheid in de mislukte staat te bevorderen. De AU hebben de Verenigde Naties dringend opgeroepen om de missie over te nemen.

De Afrikaanse vredestroepen zijn „niet in staat hun mandaat te vervullen” omdat hun aantal „totaal ontoereikend” is voor „de omvang van de werkelijke uitdagingen ter plaatse”, verklaarde de verantwoordelijke AU-diplomaat gisteren ten overstaan van de VN-Veiligheidsraad in New York.

De 2.600 troepen van AMISOM moeten de Somalische regering ondersteunen, een nationaal veiligheidsplan opstellen en veilige omstandigheden voor hulpverlening aan de bevolking creëren. AMISOM zou eigenlijk uit 8.000 militairen moeten bestaan maar „de missie kampt met een ernstig gebrek” aan personele en financiële middelen, aldus de AU-diplomaat. Het gezag van AMISOM reikt niet verder dan Mogadishu.

Het geldt als hoogst onwaarschijnlijk dat de VN op korte termijn blauwhelmen naar Somalië sturen. De V-raad nam in mei een resolutie aan waarin VN-chef Ban Ki-moon wordt verzocht de scenario’s voor een mogelijke troepenuitzending in kaart te brengen, maar een daadwerkelijke uitzending vindt niet plaats voordat de veiligheidssituatie in Somalië voldoende is verbeterd, aldus de VN. In Somalië is juist sprake van toenemend geweld tussen islamitische extremisten en Ethiopische en Somalische militairen.

De Ethiopiërs zijn in Somalië sinds zij eind 2006 met instemming van de VS de islamitische fundamentalisten uit Mogadishu verdreven. Volgens verscheidene berichten heeft zich binnen de islamitische oppositie een machtsovername voltrokken door fundamentalisten ten koste van meer gematigde krachten. Sheikh Aweys, die de VN en de VS verdenken van terrorisme, geeft naar eigen zeggen nu leiding aan de Alliantie voor de Herbevrijding van Somalië (ARS). Onder leiding van de gematigder Sheikh Ahmed sloot de ARS vorige maand een vredesakkoord met de Somalische regering, een akkoord dat Aweys verwierp en dat alweer achterhaald is door het geweld. Ahmed heeft gezegd zichzelf nog steeds te beschouwen als leider van de ARS.