Veel bescherming, weinig wol

Voor het Twentse bedrijf Ten Cate kan de internationale ‘politie-politiek’ van de Amerikaanse president Bush niet lang genoeg duren. Al jaren profiteert het beursgenoteerde bedrijf van de war on terror. Sinds ‘9/11’ zit Ten Cate in de lift, en tussen het een en het ander zit onmiskenbaar een verband.

2001, het jaar van de aanslagen, was ook voor Ten Cate een rampjaar. De economische teruggang die al was ingezet, leidde tot grote tegenvallers. Na de aanslagen op 11 september, meldde het bedrijf destijds, waren de marktomstandigheden vooral in de Verenigde Staten flink verslechterd. Het leidde tot een brutoverlies van 12 miljoen euro, en verlies van tientallen banen in Nederland.

Sindsdien heeft de oorspronkelijke wolweverij (anno 1704) een gouden strategische ommezwaai gemaakt. Het ging in de nabije toekomst zwaar inzetten op zogeheten technisch textiel. Dat bestaat niet alleen uit de toen al succesvolle ontwikkeling van kunstgras, maar ook in toenemende mate uit beschermende weefsels voor defensie- en beroepskleding. Daar komt geen wol meer aan te pas. Kogelvrije vesten en hittebestendige pakken, voor brandweer en soldaten. Daarnaast startte Ten Cate de ontwikkeling van bepantsering voor militaire voertuigen.

Het Pentagon ontdekte de technisch hoogstaande materialen uit Twente spoedig, en plaatste de afgelopen jaren meerdere miljoenenorders in Almelo. Door de oorlogen in Irak en Afghanistan nam de vraag naar beschermende soldatenkledij en kogelwerende plaatmaterialen voor voertuigen in hoog tempo toe. Beide producten hebben volgens het bedrijf al geleid tot aanzienlijk minder slachtoffers door exploderende bermbommen.

Deze week nog meldde Ten Cate een nieuwe order van het Amerikaanse leger ter waarde van zeker 100 miljoen dollar. De groeiende legerleveranties zullen de winst dit jaar nog verder opvoeren dan de eerder vermelde stijging van 10 procent. De divisie Advanced Textiles & Composites zorgde vorig jaar al voor 40 procent van zowel de omzet als de brutowinst. Met die nieuwe order groeit afhankelijkheid van deze activiteiten voor Ten Cate als geheel verder.

Dat is niet zonder risico. Het tijdperk-Bush komt immers ten einde. En de mogelijke nieuwe president van Amerika, de democraat Barack Obama, wil de oorlog in Irak beëindigen.

Het kleine beetje dat Ten Cate-topman Loek de Vries hiertegen kan doen is de 1.500 Amerikaanse medewerkers van zijn bedrijf een dringend stemadvies te geven: stem niet op Obama maar op McCain.

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen