Van vriendjes leren kinderen sociaal gedrag

Ik ben het met Paula Kuitenbrouwer eens dat het socialiseringsproces van kinderen voornamelijk gericht is op het aanleren van gedrag dat aanpassing aan de gemeenschap mogelijk maakt (Opiniepagina, 15 juli). Dat je voor dit proces het goede voorbeeld van ouders nodig hebt lijkt mij evident. Er komt echter een dag dat ouders niet meer als lichtend voorbeeld fungeren. Dan is de peergroup de leidende factor.

Kinderen die in hun vroege jeugd geleerd hebben om staande te blijven in een gemêleerde groep, hebben geleerd te incasseren, en verschillende sociale coherenties te onderscheiden. Zij zullen minder snel vallen voor de verleidingen van groepsdruk en meer in staat zijn om eigen keuzes te maken.

Graag zie ik de hufterigheid die Kuitenbrouwer noemt dan ook vertaald in niet aangeleerd sociaal gedrag. In onze drukke samenleving is selectief omgaan met medemensen bijna niet mogelijk. Het leren anticiperen en eigen keuzes maken wel.

Marina van der Wals

Directeur Stichting ‘mamma weet alles’, opvoedingsondersteuning voor ouders van pubers zonder opvoedproblematiek.

    • Marina van der Wals