Schade TU Delft 100 miljoen

De totale schade van de brand die de faculteit Bouwkunde van de TU Delft verwoestte, is door deskundigen berekend op 100 miljoen euro. Experts van de verzekeraar zijn echter nog niet akkoord gegaan met dit bedrag. Volgens een woordvoerder van de universiteit verlopen de onderhandelingen „in een constructieve sfeer”.

Het totaalbedrag omvat niet het verlies van persoonlijke eigendommen door medewerkers en studenten en andere schade die ze hebben geleden. Die schades moeten worden geclaimd bij de eigen verzekeringsmaatschappij. Als zich daarbij problemen voordoen kan de universiteit worden benaderd, zo heeft het college van bestuur bepaald.

Op 13 mei van dit jaar brandde het gebouw waar de faculteit was gehuisvest in enkele uren helemaal uit. Eerder die morgen was wateroverlast in het gebouw vastgesteld, waarna een loodgieter werd ingeschakeld om een leiding te dichten. Ruim anderhalf uur later ontstond kortsluiting in een koffiemachine. Medewerkers en studenten in het gebouw werden direct gewaarschuwd en konden het gebouw van dertien verdiepingen op tijd verlaten. Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand is nog gaande.

Een consortium van verzekeraars betaalde ruim een week na de brand al een voorschot van tien miljoen euro „om noodvoorzieningen te bekostigen”. Het universiteitsbestuur zag dit „als een blijk van wederzijds vertrouwen”. Voor het gebouw was geen gebruiksvergunning afgegeven, iets dat aanvankelijk door het bestuur werd ontkend. Later werd het ontbreken van de vergunning officieel bevestigd. Dit speelt volgens de woordvoerder geen rol in de onderhandelingen met de verzekeraars.

Deze zomer wordt het gebouw gesloopt. Omdat er asbest is verwerkt en het voor longen gevaarlijke kwartsstof kan vrijkomen, worden nevelkanonnen gebruikt. Hierdoor wordt het stof niet in de omgeving verspreid.

    • Harm van den Berg