Rijkdom aan olie en gas in Poolgebied

Het Arctische gebied bevat iets meer dan eenvijfde van ’s werelds onontdekte gas- en oliereserves. Dat blijkt uit een gisteren verschenen rapport van de Amerikaanse onderzoeksinstelling US Geological Survey.

Door de studie zal de ‘strijd’ om de controle over de grondstoffenrijkdommen van het Noordpoolgebied tussen Arctische landen als Rusland, de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen en Denemarken zeer waarschijnlijk in hevigheid toenemen.

Volgens het rapport bevindt zich in het gebied ten noorden van de poolcirkel 13 procent (90 miljard vaten) van ’s werelds onontdekte oliereserves. Ook bevindt er zich 30 procent (1.670 biljoen kubieke meter) van de mondiale, onontdekte gasvoorraden, ongeveer evenveel als de totale gasreserves van Rusland, het land met de grootste gasvoorraad ter wereld. Een groot deel van dit gas bevindt zich in Rusland, voornamelijk in de territoriale wateren.

De studie, waaraan vier jaar is gewerkt, is de eerste officiële schatting van de nog onontdekte olie- en gasreserves in het gebied, volgens de US Geological Survey.

Amerika, Rusland, Noorwegen, Denemarken en Canada zijn al maanden verwikkeld in een race om controle over het gebied. Door het opwarmen van de aarde smelt een deel van het Noordpoolijs waardoor grondstoffen toegankelijk worden. Alle vijf landen menen aanspraak te kunnen maken op een groot deel van het Poolgebied. In mei praatten de vijf landen, op initiatief van Denemarken, over territoriale claims in de poolzee. Aanleiding was het plaatsen van een Russische vlag op de bodem van de Noordelijke IJszee door Russische onderzoekers – strikt geregisseerd door het Kremlin – in de zomer van 2007. De Canadese premier Harper reageerde hierop met de aankondiging van de bouw van een legerbasis en een diepzeehaven in het noorden van Canada.

Of de onontdekte olie- en gasreserves op korte termijn gewonnen kunnen worden, is zeer de vraag. Voor de territoriale disputen zal waarschijnlijk niet snel een oplossing worden gevonden. Milieu-activisten verzetten zich bovendien tegen de ontginning van het gebied omdat die het Noordpoolgebied onherstelbare schade zou berokkenen. Een aanzienlijk deel van de reserves bevindt zich bovendien onder een permanente ijslaag, waardoor winning uiterst moeilijk – en dus kostbaar – is. Voorlopig zal het Poolgebied dus geen oplossing bieden voor de huidige hoge energieprijzen.

Het rapport is te lezen op nrc.nl/economie

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Olie en gas

In het artikel Rijkdom aan olie en gas in poolgebied (24 juli, pagina 1) staat dat het Arctisch gebied iets meer dan eenvijfde van de nog onontdekte olie- en gasreserves herbergt. Dit zijn de zogenoemde ‘onbewezen’ voorraden: hun bestaan wordt vermoed maar ze zijn nog niet gevonden. De ‘bewezen’ voorraden zijn ontdekte reserves die nog niet gewonnen worden.