nrc.nl/jsf

De geschiedenis van de Joint Strike Fighter

De politieke besluitvorming sinds 2002

De financiële gevolgen voor ministeries en de industrie