Masaal ontslag zorgmanagers

De gezondheidszorg kampt met een ontslaggolf onder managers. Volgens de Vereniging van bestuurders in de zorg is het aantal ontslagen in de top van zorginstellingen dit jaar verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Door de toegenomen concurrentie tussen thuiszorginstellingen zijn veel organisaties in problemen gekomen. (NRC)