Guerrilla met leuke bloempjes

Het fenomeen ‘guerrilla gardening’ is overgewaaid naar Nederland. In 17 steden zijn buurten en straten inmiddels – zonder toestemming – opgefleurd met bloemen en planten. In de rest van de wereld zijn het vooral acties van bewoners, in Nederland speelt GroenLinks een actieve rol.

pagina 8 en 9