‘Geen beraad nodig bij Fortis’

De nieuwe topman van Fortis, Herman Verwilst, voelt niets voor het bijeenroepen van een extra aandeelhoudersvergadering, om beleggers tekst en uitleg te verschaffen over de crisis bij de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar. Verwilst zei te spreken „op persoonlijke titel”.

pagina 10