Einde 35-urige werkweek in Frankrijk

De Franse senaat heeft gisteren een wet aangenomen die de regels rond de werkweek versoepelt. Bedrijven kunnen werknemers langer laten werken dan het wettelijk maximum van 35 uur per week.

Daarmee komt in feite een einde aan de verplichte 35-urige werkweek die tien jaar geleden door de socialistische premier Jospin was ingevoerd. Franse vakbonden waren fel gekant tegen deze en andere sociale hervormingen die president Sarkozy kort na zijn verkiezing vorig jaar aankondigde. Maar een demonstratie tegen de plannen vorige maand trok een lagere opkomst dan verwacht.

De regering-Sarkozy ziet die korte werkweek als een van de belangrijke oorzaken van de achterblijvende economische groei. Een van de eerste maatregelen die Sarkozy na zijn aantreden doorvoerde, was geen belasting meer te heffen over overuren. Op die manier worden werknemers gestimuleerd langer te werken. Van die maatregel wordt boven verwachting veel gebruikgemaakt.

Sarkozy is vorig jaar gekozen op de belofte verandering te brengen in de reputatie van Frankrijk van de ‘oude man’ van Europa. Kort na zijn verkiezing kondigde Sarkozy een verbouwing aan van de Franse verzorgingsstaat. Een langere werkweek, later pensioen en soepeler relaties tussen werkgevers en werknemers moesten de bestanddelen worden van een nieuwe sociale organisatie.

Het Franse bureau voor de statistiek heeft berekend dat door de maximale werkweek duizenden banen zijn geschapen. Maar volgens Sarkozy kost dit de Franse staat miljarden euro’s aan subsidie. Bovendien kunnen Franse bedrijven door de korte werkweken de concurrentieslag met bedrijven uit andere landen verliezen, aldus Sarkozy indertijd.

Ook de pensioengerechtigde leeftijd staat ter discussie. Die ligt in Frankrijk nu op 60 jaar, ook ver onder het Europese gemiddelde. De regering wil die verhogen naar 61, om in de toekomst bij voortschrijdende vergrijzing het welvaartspeil te kunnen handhaven.

In andere Europese landen wordt over een verlenging van de arbeidsduur tot 67 of 68 jaar gesproken. Eind vorig jaar pakte de Franse regering al de ‘speciale regimes’ aan, die het spoorwegpersoneel en mijnwerkers mogelijk maakt soms al op hun 50ste met pensioen te gaan. Van de Fransen tussen de 55 en 65 jaar werkt niet meer dan 38 procent. De Europese richtlijn voor 2010 ligt op 50 procent.