Duitse inburgering in 33 meerkeuzevragen

Het is maar de vraag of geboren en getogen Duitsers zomaar zouden slagen voor het nieuwe inburgeringsexamen van hun land.

„Hoeveel staten heeft Duitsland?”, luidt één van de vragen van de integratietest die de Duitse regering gisteren besloot in te voeren. Een andere vraag: „Wat wilde Willy Brandt tot uitdrukking brengen met zijn kniebuiging in 1970 in het voormalige Joodse getto in Warschau?”

De test met meerkeuzevragen is bedoeld voor buitenlanders die al geruime tijd – acht jaar of langer – in Duitsland wonen en het Duitse staatsburgerschap willen verwerven. De in het examen gestelde vragen, die al enkele weken bekend zijn, stuiten niet bij iedereen op begrip. De Groene parlementariër Volker Beck merkte op dat wie het examen met goed gevolg wil afleggen, eerst een semester staatsrecht aan de universiteit zou moeten volgen. Maar minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Schäuble wil van kritiek niets weten. Er wordt naar „minimumkennis over Duitsland” gevraagd, zei hij gisteren.

Kandidaten voor het Duitse staatsburgerschap moeten vanaf september 33 vragen beantwoorden uit een boekje dat in totaal 310 vragen omvat. Ze moeten 17 juiste antwoorden geven.

Hoewel de test meerdere vragen over de donkere kanten van de Duitse geschiedenis bevat, zoals „Wat gebeurde er op 9 november 1938?”, zijn Joodse organisaties boos dat het woord holocaust nergens expliciet wordt genoemd.

Turkse organisaties klagen dat via de test wordt gepoogd om immigranten te wijzen op hun slechte gewoonten. Bij een vraag over het Duitse kiesstelsel luidt een van de foutieve antwoorden dat dit inhoudt dat de man moet stemmen voor zijn vrouw.