dagansicht

Tour de France dagansicht © Tessa Parlevliet boomerang.nl/alle-werken/tre Dagansicht is een ‘beeldcolumn’, die commentaar geeft op de actualiteit. Dagansicht is een project van Boomerang Media en nrc.next. Zelf een dagansicht insturen? boomerang.nl/opdrachten Parlevliet, Tessa;Boomerang.nl/alle-werken/tre