Correcties & aanvullingen

Karadzic

In de tijdbalk over het leven van Radovan Karadzic (22 juli, pagina 5) staat dat het Bosnisch-Servische leger Sarajevo ‘in handen houdt’. Bedoeld is ‘in zijn greep houdt’.

Autoverkoop

In de tabel bij het artikel Ook Citroën wint bij vraag naar klein (23 juli, pagina 13) zijn de kopjes met de jaartallen verwisseld. Waar 2008 of ’08 staat moet 2007 en ’07 staan en omgekeerd. De volgorde van de merken is die van verkochte aantallen in 2008.

Importbruid

In het artikel Looneis vervalt bij importbruid (23 juli, pagina 3) staat dat Nederlanders die hun buitenlandse partner voor gezinsvorming naar Nederland willen laten komen niet meer 120 procent van het minimumloon hoeven te verdienen. Het gaat niet om Nederlanders maar om zogenoemde ‘derdelanders’, mensen die geen Nederlander zijn en ook niet uit een EU-land komen, maar wel in Nederland wonen.

Aruba

In het artikel Het homohuwelijk hoort bij de wet, ook op de Antillen (23 juli, pagina 3) staat dat Curaçao en Aruba een status aparte krijgen en een autonoom land worden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bedoeld is Curaçao en Sint Maarten. Aruba heeft sinds 1986 een status aparte.