Boycot Koerden bedreigt verkiezingen in Irak

Koerdische leden van het Iraakse parlement hebben de stemming geboycot over een nieuwe wet die de weg moet vrijmaken voor provinciale verkiezingen later dit jaar.

Deze verkiezingen gelden als cruciaal voor eventuele toenadering tussen de verschillende gemeenschappen in Irak: de soennieten, de shi’ieten en de Koerden. Waarnemers waarschuwen dat de verkiezingen, die door de Verenigde Staten worden gewenst, zullen worden verschoven.

De Koerdische afgevaardigden verlieten dinsdag boos het parlement nadat was besloten tot een geheime stemming over een onderdeel van de nieuwe wet dat voorziet in een machtsdeling in Kirkuk. De Koerden verzetten zich tegen het streven van veel Arabieren in Kirkuk om de oliestad onder centraal gezag te houden. De Koerden beschouwen Kirkuk als onderdeel van het grotendeels autonome, Koerdische noorden van Irak. De reden dat de Koerden zo gebrand zijn op Kirkuk, is olie.

De wet werd uiteindelijk aangenomen zonder de instemming van de Koerden, maar vereist nog wel goedkeuring van de driekoppige presidentiële raad van Irak. Die wordt voorgezeten door Jalal Talabani, president van Irak én Koerd. Talabani weigerde gisteren te tekenen, en zei dat hij er vertrouwen in heeft dat de andere leden van de raad dat ook doen. De verkiezingen die gepland waren voor 1 oktober zullen hoogstwaarschijnlijk worden uitgesteld.

Bij de voor oktober geplande provinciale verkiezingen moeten de bestuurders van achttien Iraakse provincies worden gekozen. De Iraakse regering en de Amerikanen hopen dat de verkiezingen de kloof tussen met name sunnieten en shi’ieten verkleinen, hetgeen volgens de zienswijze van Washington een Amerikaanse machtsoverdracht zou vergemakkelijken. De vorige provinciale verkiezingen, in 2005, werden geboycot door de sunnieten. De shi’ieten en Koerden verwierven zodoende een relatieve oververtegenwoordiging op politiek niveau. (Reuters, AP)