‘Vogels bedreigd door recreatie’

‘Vogels bedreigd door recreatie’ Spakenburg, 23 juli. Toenemende recreatie in de buurt van zogeheten wetlands (zoals meren, moerassen kwelders) vormt een groeiende bedreiging voor de vogels. Dat blijkt uit het Wetlandrapport 2008 dat de Vogelbescherming gisteren presenteerde. Zij nam belangstellenden mee op een boot om haar bevindingen toe te lichten. Vooral de enorme toename van het aantal kitesurfers (met vliegers) leidt tot verstoring van de dieren, aldus de Vogelbescherming. Zij surfen tegenwoordig het hele jaar door en houden zich niet aan gebiedsgrenzen. De Vogelbescherming pleit voor een scheiding tussen recreatie en natuur in de gebieden waar ook gerecreëerd wordt. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold spakenburg met de vogelbescherming op stap foto rien zilvold Zilvold, Rien