Verenigd luchtruim Europa dichterbij

Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland willen hun staatsgrenzen voor het luchtverkeer opheffen, vanaf 2010. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zei gisteren dat de zes landen dichtbij een akkoord hierover zijn.

De Benelux en het noordwesten van Duitsland vormen al sinds 1972 één luchtruim voor de hogere luchtlagen boven 7,5 kilometer – op lagere hoogten valt het verkeer onder de vertrek- of aanvliegluchthaven. Het centrum voor deze luchtverkeersleiding bevindt zich in Maastricht. In de Europese plannen staat eenwording van het luchtruim, de zogenoemde Single European Sky (SES) al decennia op het programma.

In 1963 werd hiertoe een organisatie voor het luchtverkeer opgericht, Eurocontrol, waarvan vrijwel alle landen in Europa (38) lid zijn. Maar verder dan het verkeerscentrum in Maastricht kwam het tot nu toe niet. Dit betekent dat vrijwel elk land in Europa zijn eigen luchtruim beheert. Grensoverschrijdende routes zijn in veel gevallen niet op elkaar afgestemd, waardoor vliegtuigen moeten omvliegen en een langere afstand afleggen dan noodzakelijk is.

Luchtvaartmaatschappijen klagen hierover al jaren bij de Europese Commissie, omdat de bedrijven worden opgezadeld met extra brandstofkosten. De Commissie erkent de klachten, maar slaagde er nooit in de Europese regeringen te overtuigen van het nut van één luchtruim. Frankrijk en Duitsland lijken nu als eerste twee van de grote landen de stap wel te willen maken, door de voorgestelde overeenkomst met de Benelux en Zwitserland.