Nederland maakt lawaai

‘Expats vinden Nederlanders onbeleefd’, zo luidde de conclusie van een Wereldomroepenquête. Uiteraard moet De Jeugd het daarin ontgelden.

Dat is niet terecht. Neem een ergernis die volgens andere enquêtes veel stress veroorzaakt onder Nederlanders: andermans gedrag in de trein. Treingerelateerde onbeleefdheid is volstrekt generatieoverschrijdend. Het zijn vaak forse zeventigplussers die zich met betonnen boezem naar binnen rammen, tegen de stroom uitstappende passagiers in. Als je als ‘jongere’ eerste klas gaat zitten, zijn het mannen met baarden en wandelschoenen die je kaartje willen zien, voordat ze hun koffer van de laatst beschikbare zitplaats tillen.

Pubers en bejaarden vinden elkaar in het volume van hun ringtone en telefoongesprek. Enige verschil is dat bejaarden hun telefoon zelfs in musea nog opnemen – en woedend worden als een suppoost daar iets van zegt. Op de weblogs van keurige veertigplusdames over koken of handwerken wordt net zo hard geflamed als elders.

Onbeleefdheid is de essentie van de Nederlandse cultuur. Wat je ‘etnische achtergrond’ is maakt niet uit. Ben je in Nederland geboren, dan leer je je territorium afbakenen met geluid. Caissières voeren gillende gesprekjes over de lopende band heen. De buurman pakt elke zondagochtend de slijptol er even bij. Moet kunnen. Eigen kinderen zijn schattig als ze gillend door een restaurant hollen; andermans kroost wordt hoofdschuddend becommentarieerd. We maken onze tuinen ‘blikdicht’ met heggen en schuttingen, om vervolgens luidruchtig te gaan zitten barbecuen. Het onvertaalbare woord ‘borrel’ betekent: keihard grappen maken en veel bier.

Ook heel Nederlands is het te denken dat we ons ‘aanpassen’ in het buitenland. Maar Nederlandse expats praten in buitenlandse restaurants nog steeds harder dan de autochtonen. Bovendien worden onze slechte eigenschappen in het buitenland soms positief gewaardeerd. Onze legendarische botheid kan diplomatieke en zakelijke impasses doorbreken. Met ons tomeloze drink- en praatgedrag zijn we de gangmakers van ieder feest. Nederland zeikt en maakt lawaai, van jong tot oud. En dat kan verdomd gezellig zijn.

Merel Boers

    • Merel Boers