Inkomenseis vervalt bij komst van importbruid

Nederlanders die hun buitenlandse partner voor gezinsvorming naar Nederland willen laten komen, hoeven niet 120 procent van het minimumloon te verdienen. Dat heeft de rechtbank in Roermond onlangs besloten in de zaak van een Sri-Lankese man die is getrouwd met een in Nederland wonende vrouw.

In 2005 zijn de regels voor importbruiden en -bruidegommen verscherpt door toenmalig minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD). Sindsdien is de inkomenseis van 120 procent van het minimumloon voor de partner in Nederland een vereiste voor het verkrijgen van een voorlopige verblijfsvergunning (mvv) voor de partner in het buitenland. Ook moet de importbruid of -bruidegom minimaal 21 jaar zijn. Daarnaast moet de migrant in het land van herkomst met succes een examen Nederlands afleggen.

De rechter in Roermond stelde dat de inkomenseis in strijd is met de Europese richtlijn voor gezinshereniging. De echtgenote van de Sri-Lankese man, die wegens handicaps is aangewezen op sociale werkvoorziening, verdient volgens de Nederlandse regels voldoende om in aanmerking te komen voor gezinshereniging Zij verdient onvoldoende voor gezinsvorming. Maar dat onderscheid tussen gezinshereniging en gezinsvorming bestaat niet in de Europese regelgeving. Het ministerie van Justitie is in hoger beroep gegaan. Er liggen een paar vergelijkbare zaken bij de Raad van State, zegt de woordvoerder van het ministerie.

Vorige week bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat migranten die voor gezinshereniging naar Nederland willen niet eerst in eigen land een examen Nederlands hoeven te halen. Die zaak was aangespannen door een Marokkaanse analfabete vrouw die in Nederland bij haar man wilde gaan wonen, maar die in Marokko was gezakt voor het examen. Het is nog onduidelijk of Justitie hier ook in hoger beroep gaat.

Lees de uitspraak van de rechtbank via: nrcnext.nl/links

Rectificatie / Gerectificeerd

correcties en aanvullingen

Importbruid

In het bericht Inkomenseis vervalt bij komst van importbruid (woensdag 23 juli, pagina 8) staat dat Nederlanders die hun buitenlandse partner voor gezinsvorming naar Nederland willen halen niet meer 120 procent van het minimumloon hoeven te verdienen. Het gaat niet om Nederlanders maar om zogenoemde ‘derdelanders’, zij zijn geen Nederlander en komen ook niet uit een EU-land, maar wonen wel in Nederland.