Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

‘In dit geval heeft de markt absoluut geen gelijk’

Eind juni kondigde Fortis onverwachts aan ruim 8 miljard nodig te hebben. De koers kelderde, topman Votron vertrok. Fortis verkeert niet in geldnood, verklaart zijn opvolger.

„Ik ben een CEO met een volledig mandaat, en alle bevoegdheden die daarbij horen”, zegt Fortis-topman Herman Verwilst. Foto’s Wim Daneels Herman Verwilst - Fortis
„Ik ben een CEO met een volledig mandaat, en alle bevoegdheden die daarbij horen”, zegt Fortis-topman Herman Verwilst. Foto’s Wim Daneels Herman Verwilst - Fortis WDK

Een landelijke advertentiecampagne voor wantrouwende aandeelhouders en bezorgde klanten, een speciale website voor vragen en gisteren een kop koffie in Brussel met een groepje Nederlandse journalisten.

Herman Verwilst, de nieuwe bestuursvoorzitter van het geplaagde Fortis, doet er in zijn eerste twee weken van alles aan om het geschonden vertrouwen bij het publiek te herwinnen. Dát beschouwt de Vlaming, die 11 juli de weggestuurde topman Jean Paul Votron verving, als zijn belangrijkste taak. „Er zijn groepen klanten en kleine beleggers aan wie we in het verleden te weinig aandacht hebben besteed.”

Het charmeoffensief van Verwilst volgt op „een turbulente periode”. Eind juni schokte het Belgisch-Nederlandse concern de financiële wereld door een serie noodmaatregelen aan te kondigen om het kapitaal van de bank-verzekeraar met ruim 8 miljard euro te versterken. Dat was in strijd met optimistische berichten uit de mond van Votron eerder dit voorjaar. Nu bleek Fortis door toedoen van de internationale kredietcrisis toch veel meer moeite te hebben de overname van ABN Amro (24 miljard euro) te verteren. Beleggers dumpten massaal hun aandelen; Fortis verloor dit jaar al bijna de helft van zijn beurswaarde. Twee weken later besloot de raad van commissarissen om de verantwoordelijke topman te vervangen.

Aan Herman Verwilst, die al acht jaar vicevoorzitter is van de raad van bestuur, om het tij te doen keren. Het gaat hem er vooral om het geschonden imago op te poetsen, want: „Met onze strategie is niets mis.”

Bankiers zeggen altijd: de markt heeft gelijk. Is de forse koersdaling van Fortis terecht?

„In dit geval heeft de markt absoluut geen gelijk. Er zijn de laatste tijd veel foute geruchten verspreid, een tsunami van onheilspellende berichten. Bijvoorbeeld dat Fortis aan een nieuwe aandelenemissie werkt. Onwaar, maar beleggers reageren er wel op. Als de koers van Fortis op één dag met 10 procent daalt, is het echt niet zo dat het bedrijf die dag opeens 10 procent minder presteert. Ik zou willen dat de beurskoers zich wat behoorlijker ging gedragen.”

Hebben beleggers en klanten dan geen reden tot zorgen na solvabiliteitsmaatregelen van 26 juni? Die vielen rauw op het dak.

„Ik erken dat we die maatregelen beter hadden moeten uitleggen aan beleggers die niet dagelijks deze ingewikkelde materie volgen. Voor de professionele beleggers was onze uitleg toereikend. Het is een misverstand dat de maatregelen van 26 juni nodig waren wegens acute geldnood. Fortis behoort met zijn solvabiliteitsratio’s tot de sterkste in de sector. Het gaat erom dat we uiteindelijk meer kapitaal zullen moeten hebben als we de activiteiten van ABN Amro op onze balans nemen. Dat staat pas gepland voor eind 2009.”

Waarom zijn die maatregelen dan toch zo plotseling op die ene dag gepresenteerd? Begin mei riep uw voorganger Jean-Paul Votron nog dat de balans van Fortis sterk genoeg was.

„Dat hangt samen met een serie van factoren die niet op één moment aan te wijzen zijn. Begin mei leek het ergste van de kredietcrisis achter de rug. De beurzen vertoonde enig herstel en de olieprijs stabiliseerde zich. Kort daarop gingen grote instanties als de OESO en het IMF hun economische vooruitzichten toch herzien. Het ging allemaal toch wat minder worden. Daarbij zinspeelden financiële toezichthouders erop dat banken mogelijk toch wat meer kapitaal zouden moeten reserveren, meer nog dan wettelijk vereist is. Wij vermoedden hierop dat veel banken de komende maanden kapitaalsmaatregelen zouden gaan nemen. Dan is het beter om vooraan in het peloton te zitten. Als alle banken tegelijk de kapitaalmarkt op gaan, zijn de voorwaarden minder gunstig. Ons besluit van 26 juni had even goed een week eerder of twee weken later kunnen vallen.”

Heeft Fortis zich vertild aan de overname van ABN Amro?

„De acquisitie van ABN Amro is strategisch gezien een uitstekend verhaal. De activiteiten sluiten goed aan bij de onze. Ik sta nog steeds 100 procent achter dat besluit. Achteraf gezien ben ik wel genuanceerder gaan denken over de timing ervan en de prijs. We hebben op de top van de cyclus gekocht.”

Terwijl de strategie van Fortis juist was: groei zoeken buiten de Benelux.

„Het is niet terecht ABN Amro als een puur Nederlandse overname te bestempelen. Ja, met de retailbank hebben we een stevige tweede thuismarkt in Nederland verkregen, maar de divisies professioneel vermogensbeheer en private banking [voor rijke particulieren, red.] zijn een internationaal verhaal.”