Golf van ontslagen managers in de zorg

De gezondheidszorg kampt met een ontslaggolf onder managers. Volgens de Vereniging van bestuurders in de zorg, NVZD, is het aantal ontslagen in de top van zorginstellingen dit jaar verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

In de eerste helft van 2008 zijn 48 bestuurders ontslagen. „En we zijn nog maar halverwege het jaar”, zegt NVZD-bestuurder Riekus Feijen. „Wij signaleren een stijging van 50 procent. Dat is zorgelijk.”

De ontslagen vallen zowel in ziekenhuizen als in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicapten- en thuiszorginstellingen. Maar de thuiszorg valt het meeste op, zo constateert ook het tijdschrift Zorgvisie, dat hier onderzoek naar deed. Na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die concurrentie tussen thuiszorginstellingen aanwakkerde, zijn veel organisaties in problemen gekomen. Er stapten soms complete raden van bestuur op. In andere sectoren spelen bezuinigingen managers parten, of conflicten tussen vakmensen (zoals artsen) en bestuurders.

Topbestuurders bij Thuiszorg Amsterdam en Zorgbalans in Haarlem gingen met tonnen naar huis, nadat ze de organisaties op het randje van een faillissement hadden gebracht. Maar ook in ziekenhuizen stapten veel directeuren onvrijwillig op. Zo werden twee topmannen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht aan de kant gezet na een conflict met de medische staf. Sinds 2003 kregen 58 directeuren van 33 ziekenhuizen ontslag. Gemiddeld blijft een bestuurder zo’n drie jaar aan.