Fortis-topman: geen extra beraad nodig

De nieuwe topman van Fortis, Herman Verwilst, voelt niets voor het bijeenroepen van een extra aandeelhoudersvergadering om beleggers tekst en uitleg te verschaffen over de crisis bij de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar.

Dat zei Verwilst gisteren op een bijeenkomst met journalisten. Verwilst, die twee weken geleden het roer overnam van de weggestuurde bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron, zei te spreken „op persoonlijke titel”. Op 1 augustus neemt de raad van commissarissen van Fortis een besluit over een eventuele extra vergadering. Beleggersgroeperingen als de Nederlandse VEB hebben aangedrongen op een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (bava) om uitleg te krijgen over de noodmaatregelen die Fortis eind juni nam om de balans met ruim 8 miljard euro te versterken. Het bedrijf had verklaard dat de balans gezond was.

Verwilst noemt aandeelhoudersvergaderingen een belangrijk instrument voor beursgenoteerde bedrijven, waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. „Ze zijn bedoeld voor het nemen van belangrijke besluiten. Als een bava enkel nodig is voor het beantwoorden van vragen, zeg ik: daar zijn andere, efficiëntere middelen voor.” Fortis heeft afgelopen week een speciale website voor bezorgde aandeelhouders en klanten geopend.

Directeur Jan Maarten Slagter van de VEB reageert teleurgesteld op de opmerking van Verwilst. „Het strookt niet met zijn voorgenomen openheid.” De VEB wil op een extra vergadering meer dan lastige vragen stellen aan de bestuurders. De beleggersorganisatie wil van de aandeelhouders ook een oordeel over de leiding.

Vraaggesprek Verwilst: pagina 11

    • Philip de Witt Wijnen